Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,240.00
 • EUR26,360.12
 • GBP30,631.18
 • HKD2,982.26
 • CHF23,675.02
 • JPY216.20
 • AUD15,978.40
 • CAD17,739.64
 • SGD17,132.20
 • THB779.77
 • NOK2,576.49

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019) 

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019) 

Lịch công tác tuần 43 (Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019) 

Lịch công tác tuần 42 (Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 18/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019) 

Lịch công tác tuần 41 (Từ ngày 07/10/2019 đến ngày 11/10/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 

Lịch công tác tuần 40 (Từ ngày 30/9/2019 đến ngày 04/10/2019) 

Xem thêm