Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,745.00
 • EUR26,894.03
 • GBP30,206.17
 • HKD2,929.30
 • CHF23,050.77
 • JPY202.66
 • AUD17,231.34
 • CAD17,928.58
 • SGD16,843.09
 • THB705.53
 • NOK2,810.97

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017)

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 13/11/2017 đến ngày 17/11/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 06/11/207 đến ngày 10/11/2017)

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 06/11/207 đến ngày 10/11/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 03/11/2017)

Xem thêm