Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,770.00
 • EUR27,245.61
 • GBP30,890.23
 • HKD2,932.71
 • CHF23,580.27
 • JPY203.33
 • AUD18,179.72
 • CAD18,555.22
 • SGD16,969.26
 • THB701.61
 • NOK2,957.02

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017)

Lịch công tác tuần 39 (Từ ngày 25/9/2017 đến ngày 29/9/2017) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

Lịch công tác tuần 38 (Từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017)

Xem thêm