Bộ máy quản lý


Hoàng Song Hà

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Trương Thanh Tâm 

Thành viên chuyên trách

Nguyễn Tương Minh Thành viên không chuyên trách

Nguyễn Tương Minh

Tổng Giám đốc                   

Nguyễn Thanh Bình

Phó Tổng Giám đốc

Lữ Quốc ThắngPhó Tổng Giám đốc 
Nguyễn Thị Thanh BìnhChánh Văn phòng
Nguyễn Thị Kim LoanPhó Văn phòng
Đồng Thị Hồng VânPhó Văn phòng
Trịnh Quang LinhPhó Văn phòng

Đinh Thị Lan

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thanh Trà

Phó phòng

Bùi Chí Hiếu

Phó phòng

Nguyễn Thị HuệKế toán trưởng 
Phan Thị Ngọc TâmPhó phòng

Nguyễn An Trường

Phó phòng phụ trách

Huỳnh Kim Ngân Phó phòng
Lê Thanh ThảoPhó phòng

Lê Vĩnh Khiêm

Trưởng phòng

Nguyễn Tấn Vĩnh Hà

Phó phòng

Lê Thái Bình

Phó phòng

Nguyễn Hoàng QuânPhó Giám đốc
Trần Ngọc Mỹ Phó Giám đốc
Phạm Đăng KhảmPhó Giám đốc
Bùi Quốc HưngPhó Giám đốc
Nguyễn Trung TrựcPhó Giám đốc
Nguyễn Nam ViệtGiám đốc
Hồng Hảo HạnhPhó Giám đốc
Nguyễn Hữu TăngPhó Giám đốc


IFrame