Hạ tầng kỹ thuật Khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp: Đang thực hiện

- Hạ tầng kỹ thuật Khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

- Khu lưu trú công nhân (khu B) xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Thông báo ký hợp đồng mua bán nhà ở tái định cư tại Khu B - Chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10

Xem thêm

Kết quả bốc thăm căn hộ đối với 160 hộ chọn phương thức nhận bồi thường bằng tiền nhưng có đăng ký mua 01 căn hộ tái định cư tại chung cư Nguyễn Kim - Khu B

Kết quả bốc thăm căn hộ (160 hộ chọn phương thức nhận bồi thường bằng tiền nhưng có đăng ký mua 01 căn hộ tái định cư tại Khu B chung cư Nguyễn Kim, Phường 7, Quận 10)

Xem thêm