Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,770.00
 • EUR27,245.61
 • GBP30,890.23
 • HKD2,932.71
 • CHF23,580.27
 • JPY203.33
 • AUD18,179.72
 • CAD18,555.22
 • SGD16,969.26
 • THB701.61
 • NOK2,957.02

Báo cáo tài chính năm 2017

Báo cáo tài chính 2017

Xem thêm

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016

Xem thêm

Điều động, bổ nhiệm nhân sự tại Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 398-TBNS/TU ngày22/5/2017 phân công đồng chí Nguyễn Đình Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty thôi giữ chức Tổng Giám đốc Tổng Công ty; phân công giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy (chuyên trách) Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV.

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 987-QĐNS/TU chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 tham gia ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH một thành viên nhiệm kỳ 2015-2020 từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã ký Quyết định số 77/QĐ-UBND-TC về miễn nhiệm chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên đối với ông Nguyễn Đình Phú; quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

Ngày 02 tháng 6 năm 2017, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa đã ký Quyết định số 77/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trọng, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu; quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2017.

 

Xem thêm

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2016

Xem thêm

Thông báo bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

Bán đấu giá phần vốn của Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư và Địa ốc Sài Gòn Chợ Lớn

Xem thêm

Công bố thông tin năm 2017

Các thông tin công bố theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP

Xem thêm

Thông báo kết quả đấu giá cổ phần của HDBank

Thông báo số 1072/TB-SGDHCM ngày 14/10/2016 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM

Xem thêm