Chung cư 109 Nguyễn Biểu

- Chung cư Cao tầng 109 Nguyễn Biểu (Gồm: 02 khối chung cư)

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội

- Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Hạ tầng kỹ thuật Khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp: Đang thực hiện

- Hạ tầng kỹ thuật Khu LTCN và nhà ở thu nhập thấp xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Khu lưu trú công nhân và nhà ở thu nhập thấp

- Khu lưu trú công nhân (khu B) xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư 157/R8(số mới 339/34A)Tô Hiến Thành

- 157/R8(số mới 339/34A)Tô Hiến Thành, phường 12, Quận 10, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư Nguyễn Kim khu B

- Nguyễn Kim, phường 7, Quận 10, TP.HCM

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư An Hội 5

- Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp

 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư An Hội 3

- Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp

 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư An Hội 4

- Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp

 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm

Chung cư An Hội 2

- Khu dân cư An Hội, Phường 14, quận Gò Vấp

 

- Chủ đầu tư : Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV

Xem thêm