Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,260.00
 • EUR26,134.24
 • GBP29,892.88
 • HKD2,986.28
 • CHF23,645.45
 • JPY214.48
 • AUD15,892.69
 • CAD17,644.93
 • SGD17,116.70
 • THB783.97
 • NOK2,561.19

Bài hát chính thức của RESCO

Theo thông báo số 06/TB HĐTV ngày 03/01/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Hội đồng thành viên đã thống nhất chọn bài hát "Hành khúc RESCO" - Nhạc và lời: ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình là bài hát chính thức của RESCO.