Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,300.00
 • EUR26,206.09
 • GBP28,946.87
 • HKD2,991.59
 • CHF23,566.46
 • JPY221.72
 • AUD16,011.62
 • CAD17,685.08
 • SGD16,955.92
 • THB776.25
 • NOK2,630.31

Bài hát chính thức của RESCO

Theo thông báo số 06/TB HĐTV ngày 03/01/2019 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty, Hội đồng thành viên đã thống nhất chọn bài hát "Hành khúc RESCO" - Nhạc và lời: ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình là bài hát chính thức của RESCO.