BỘ MÁY QUẢN LÝ

Hoàng Song Hà ​

Chủ tịch Hội đồng thành viên 

Võ Hữu Hải 

Thành viên chuyên trách

Phan Thị Hoài Hương

Thành viên chuyên trách

Lê Quốc Tuấn Thành viên không chuyên trách

Lê Quốc Tuấn 

Tổng Giám đốc 

Hoàng Hải Đăng Phó Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương Nga Phó Tổng Giám đốc

Nguyễn Thành Lộc 

PHÒNG - BAN - ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Trần Ngọc Vinh ​

Chánh Văn phòng 

Trần Anh Tú

Phó Văn phòng 

Nguyễn Thị Kim Loan

Phó Văn phòng 

Trần Việt Phong  Phó Văn phòng 

Võ Đình Phi Lĩnh

Phó phòng, phụ trách kế toán, phụ trách phòng

Đoàn Thúy Hiền 

Phó phòng

Nguyễn Thị Ngọc Linh

Phó phòng

Nguyễn Thị Huệ  ​Phó phòng

Lê Thị Thanh Ngân

Trưởng phòng

Huỳnh Kim Ngân  ​Phó phòng

Lê Vĩnh Khiêm​

Trưởng phòng

Ngô Anh Tuấn

Phó phòng

Nguyễn Quốc Thắng Phó phòng
'
Nguyễn Thành Chung Giám đốc
Lê Thái Bình Phó Giám đốc
Bùi Quốc Hưng Phó Giám đốc
Nguyễn Lạc Long ​ Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản 
Nguyễn Hoàng Quân  Phó Giám đốc