TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ


1. Hoàng Song Hà  10. Nguyễn Thị Kim Loan 
2. Nguyễn Đình Phú 11. Nguyễn Lạc Long 
3. Võ Hữu Hải  12. Phạm Hồng Phong
4. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 13. Tiêu Thị Hồng Phước
5. Hoàng Hải Đăng  14. Phan Bá Thái
6. Nguyễn Khắc Giang 15. Lữ Quốc Thắng
7. ​Lê Thanh Hải 16. Trịnh Trung Trưởng
8. Phan Thị Hoài Hương 17. Đặng Anh Tú
9. Lê Vĩnh Khiêm
​ 
1 Hoàng Song Hà  Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Đình Phú Phó Bí thư Thường trực
3 Võ Hữu Hải Chủ nhiệm UBKT
Lê Thị Thanh Ngân Chủ tịch Công đoàn
Lê Đoàn Quốc Bảo Phó Chủ tịch Công đoàn
Trần Thị Bạch Đàn Ủy viên Ban Thường vụ
Trịnh Trung Trưởng Ủy viên Ban Thường vụ
Trần Thị Bạch Đàn ​ ​Bí thư Đoàn Tổng Công ty 
Nguyễn Trung Trực Phó Bí thư