Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 18/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) 

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 24/5/2021 đến ngày 28/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) 

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 21/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày 14/5/2021)

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 10/5/2021 đến ngày)14/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021) 

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 07/5/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021) 

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021) 

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) 

Lịch công tác tuần 16 (Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 16/4/2021) 

Xem thêm