Lịch công tác tuần 53 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020) 

Lịch công tác tuần 53 (Từ ngày 30/12/2019 đến ngày 03/01/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019)

Lịch công tác tuần 52 (Từ ngày 23/12/2019 đến ngày 27/12/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019) 

Lịch công tác tuần 51 (Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 20/12/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019) 

Lịch công tác tuần 50 (Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 13/12/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019)

Lịch công tác tuần 49 (Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 06/12/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019) 

Lịch công tác tuần 48 (Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 29/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Lịch công tác tuần 47 (Từ ngày 18/11/2019 đến ngày 22/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019)

Lịch công tác tuần 46 (Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 15/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Lịch công tác tuần 45 (Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 08/11/2019) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Lịch công tác tuần 44 (Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 01/11/2019) 

Xem thêm