Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) 

Lịch công tác tuần 25 (Từ ngày 22/6/2020 đến ngày 26/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) 

Lịch công tác tuần 24 (Từ ngày 15/6/2020 đến ngày 19/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020) 

Lịch công tác tuần 23 (Từ ngày 08/6/2020 đến ngày 12/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Lịch công tác tuần 22 (Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 05/6/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Lịch công tác tuần 21 (Từ ngày 25/5/2020 đến ngày 29/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Lịch công tác tuần 20 (Từ ngày 18/5/2020 đến ngày 22/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020) 

Lịch công tác tuần 19 (Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 15/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020) 

Lịch công tác tuần 18 (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 08/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) 

Lịch công tác tuần 17 (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 01/5/2020) 

Xem thêm

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020) 

Lịch công tác tuần 13 (Từ ngày 30/3/2020 đến ngày 03/4/2020) 

Xem thêm