TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ


1. Hoàng Song Hà  8.  Nguyễn Lạc Long
2. Nguyễn Tương Minh  9.  Phạm Hồng Phong
3. Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 10.Tiêu Thị Hồng Phước
4. ​Lê Thanh Hải 11.Phan Bá Thái
5. Phan Thị Hoài Hương 12.Lữ Quốc Thắng
6.Lê Vĩnh Khiêm 13.Trịnh Trung Trưởng  
7.Nguyễn Thị Kim Loan 14..Đặng Anh Tú
1 Hoàng Song Hà  Bí thư Đảng ủy
2 Nguyễn Tương Minh Phó Bí thư
3 Nguyễn Ngọc Thanh Trúc Trưởng Ban Tổ chức
     
Lê Thị Thanh Ngân Chủ tịch Công đoàn
Lê Đoàn Quốc Bảo Phó Chủ tịch Công đoàn
Trần Thị Bạch Đàn Ủy viên Ban Thường vụ
Trịnh Trung Trưởng Ủy viên Ban Thường vụ
Trần Thị Bạch Đàn ​ ​Bí thư Đoàn Tổng Công ty 
Nguyễn Trung Trực Phó Bí thư