Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,255.00
 • EUR26,731.56
 • GBP30,726.75
 • HKD2,979.42
 • CHF23,493.74
 • JPY212.32
 • AUD16,488.07
 • CAD17,359.86
 • SGD17,250.76
 • THB748.46
 • NOK2,749.16