Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,245.00
 • EUR26,406.66
 • GBP30,403.48
 • HKD3,004.96
 • CHF24,255.82
 • JPY212.51
 • AUD16,161.17
 • CAD17,952.88
 • SGD17,327.92
 • THB780.17
 • NOK2,659.20