Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,350.00
 • EUR26,960.43
 • GBP29,805.28
 • HKD3,005.04
 • CHF24,120.85
 • JPY222.74
 • AUD16,351.23
 • CAD17,824.92
 • SGD17,310.09
 • THB775.96
 • NOK2,789.35