Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,240.00
 • EUR26,360.12
 • GBP30,631.18
 • HKD2,982.26
 • CHF23,675.02
 • JPY216.20
 • AUD15,978.40
 • CAD17,739.64
 • SGD17,132.20
 • THB779.77
 • NOK2,576.49