Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,260.00
 • EUR26,134.24
 • GBP29,892.88
 • HKD2,986.28
 • CHF23,645.45
 • JPY214.48
 • AUD15,892.69
 • CAD17,644.93
 • SGD17,116.70
 • THB783.97
 • NOK2,561.19