Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,290.00
 • EUR26,603.49
 • GBP30,184.83
 • HKD2,985.63
 • CHF22,972.25
 • JPY208.76
 • AUD16,459.19
 • CAD17,376.99
 • SGD17,199.20
 • THB742.55
 • NOK2,754.59