Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
  • USD23,335.00
  • EUR26,622.49
  • GBP29,748.50
  • HKD2,989.87
  • CHF23,520.94
  • JPY212.40
  • AUD17,018.08
  • CAD17,812.85
  • SGD17,037.98
  • THB716.28
  • NOK2,792.72

CÔNG TY LIÊN DOANH CĂN HỘ SÀI GÒN

Saigon Mainson

Địa chỉ: 03 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM

Điện thoại: 08-38 439 802               

Fax: 08-35 260 524

Website: http://www.sgmansion.com.vn

Vốn điều lệ: 3.000.000 USD

Tỷ lệ góp vốn của Tổng Công ty: 30%