Công ty Kho Bãi Thành phố Hồ Chí Minh


Là đơn vị hạch toán kinh tế phụ thuộc của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV .

Địa chỉ: 30 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TP.HCM

Điện thoại: (84-8) 38 779 189 - Fax: (84-8) 38 779 190

Email: khobai@rescovn.com

Mã số thuế : 0301479844-001

Ban Giám đốc:

- Nguyễn Nam Việt - Giám Đốc

- Hồng Hảo Hạnh - Phó Giám Đốc

- Nguyễn Đoàn Thanh Tùng - Phó Giám Đốc

- Nguyễn Hữu Tăng - Phó Giám Đốc