Chung cư 481 Bến Ba Đình


 

Mục tiêu dự án: Phục vụ tái định cư cho dự án cải tạo chỉnh trang đô thị Rạch Ụ Cây quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

481 Bến Ba Đình, phường 9, Quận 8, TP.HCM

* Cấp công trình: Cấp II

* Diện tích đất khuôn viên: 7.108,3 m²

* Diện tích đất xây dựng: 3.211,5 m²

* Tổng diện tích sàn xây dựng: 40.072,5 m²

* Số tầng cao: 15 tầng + 1 tầng hầm (không kể tầng hầm và mái che thang).

* Tổng số căn hộ: 350 căn

* Chiều cao công trình: 49 m

Đang cập nhật

-  Đã đầu tư xây dựng công trình và đưa công trình vào khai thác sử dụng từ năm 2010

- Quyết định số 508/QĐ-HĐQT-DA ngày 14/04/2005 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng chung cư 481 Bến Ba Đình.

- Quyết định số 272/QĐ-HDQT ngày 27/03/2008 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng chung cư 481 Bến Ba Đình.