Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD23,245.00
 • EUR26,406.66
 • GBP30,403.48
 • HKD3,004.96
 • CHF24,255.82
 • JPY212.51
 • AUD16,161.17
 • CAD17,952.88
 • SGD17,327.92
 • THB780.17
 • NOK2,659.20

Cao ốc 257 Điện Biên Phủ

Đang cập nhật thông tin

Đang cập nhật thông tin

Đang cập nhật thông tin

Đang cập nhật thông tin

Đang cập nhật thông tin