Tỷ giá

Tỷ giá
Loại tiền VNĐ
 • USD22,750.00
 • EUR26,896.11
 • GBP30,107.64
 • HKD2,931.71
 • CHF23,391.17
 • JPY203.51
 • AUD17,907.58
 • CAD18,306.94
 • SGD16,862.94
 • THB701.15
 • NOK2,909.17